آپرین فارمد
_

مواد موثره برپایه گیرنده‌های سوماتوستاتینی

 

سوماتوستاتین یک هورمون 14 آمینواسیدی است که در دستگاه گوارش و سیستم عصبی مرکزی ترشح می‌گردد. این هورمون دارای طیف وسیعی از کاربردها در مهار فعالیت‌های زیستی می‌باشد و نیمه عمر بیولوژیکی کوتاهی معادل 2 دقیقه دارد. به همین علت آنالوگ‌های متعددی از آن سنتز شده است که نسبت به سوماتوستاتین دارای اثر قوی‌تر و نیمه‌عمر طولانی‌تری هستند. از این آنالوگ‌ها می‌توان به دوتاتیت استات، هاینیک توک تری ‌فلوئورو استات و دوتاتوک استات اشاره کرد.

تصویربرداری گیرنده‌های سوماتوستاتینی (Somatostatin Receptor Imaging) با استفاده از SPECT و PET به یکی از ابزارهای قدرتمند تصویربرداری و تشخیص تومور‌های نورواندوکرین تبدیل شده است.

_

HYNIC-TOC

DOTATATE

DOTA-TOC