آپرین فارمد
_


DOTATATE

 

 

دوتا-تیت استات (DOTA-TATE acetate) به عنوان ماده موثره برای تولید رادیوداروهای بکار رفته در روش‌های عکس‌برداری نظیر PET-CT SCAN‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از پرکاربردترین رادیوداروهای پپتیدی در تشخیص و درمان انواع تومورهای نورواندوکرین، دوتاتیت استات لیبل دار شده با گالیم و یا لوتنیوم می‌باشد.

_
شماره ثبت CAS
  • 177943-89-4
جرم ملکولی
  • 1435.63 گرم بر مول
فرمول ملکولی
  • C65H90N14O19S2
شکل ظاهری
  • پودر سفید
مترادف
  • DOTA-octreotate, oxodotreotide, DOTA-(Tyr3)-octreotate
توالی پپتید
  • DOTA-D-Phe-Cys-Tyr-D-Trp-Lys-Thr-Cys-Thr (Disulfide Bridge Cys2-Cys7)
شرایط نگهداری
  • 20- درجه سانتیگراد
کاربردهای درمانی
  • Positron Emission Tomography (PET) imaging or radionuclide therapy