آپرین فارمد
_

همکاری با داروسازی‌ها

 

 

با توجه به نیاز حیاتی صنعت دارویی کشور به مواد مؤثره داروهای پپتیدی، در راستای خودکفایی در تولید این داروها که می‌تواند علاوه بر درآمدهای کلان اقتصادی منجر به جلوگیری از خروج ارز از کشور گردد، ما در سه محور زیر با کارخانه‌های داروسازی همکاری خواهیم کرد.

 

  • دستیابی و ارائه دانش فنی کارآمد درزمینهٔ سنتز و خالص‌سازی پپتید
  • بهینه‌سازی و افزایش راندمان تولید درزمینهٔ سنتز و خالص‌سازی پپتید
  • سنتز مواد مؤثره داروهای پپتیدی
_