آپرین فارمد
_

آنالیز

 

آپرین فارمد ارائه دهنده کلیه خدمات آنالیز و شناسایی ساختارهای پپتیدی بوده و در این راستا از تجهیزات به روز دنیا بهره‌مند می‌باشد.

برای انجام انواع آنالیز‌های برپایه کروماتوگرافی شامل تعیین درصد خلوص (% Purity)، تعیین محتوای پپتیدی نمونه (Content %)، تعیین درصد استات و تریفلات باقی مانده ( % Acetate and TFA content) و یا دریافت هر‌گونه مشاوره تخصصی با بخش خدمات ما ارتباط برقرار کنید.

سایر خدمات آنالیزی آپرین فارمد به شرح زیر می‌باشد:

  • تعیین میزان آب باقی مانده در نمونه های پپتیدی از طریق دستگاه کارل فیشر
  • اندازه‌گیری میزان چرخش نوری از طریق دستگاه پلاریمتر
  • آنالیز و تثبیت ساختار انواع مواد اولیه شامل آمینواسیدهای محافظت شده
  • تعیین میزان خلوص نوری آمینواسیدها با استفاده از ستون‌های کایرال
  • آزمون آنالیز جرمی به همراه تفسیر آن
_