آپرین فارمد
_

HYNIC-TOC

 

هاینیک-توک تری‌فلوئورواستات (HYNIC-TOC trifluoroacetate) یک ماده موثره راديوداروی پپتيدي است كه از دو قسمت پپتیدی مشابه اکتروتاید و شلاته کننده هاینیک تشکیل شده است و به گيرنده‌هاي سوماتوستاتین در سطح تومورهاي سرطاني متصل می­گردد و برای تشخیص و ارزیابی پیشرفت تومورهای عصبی-غدد درون ریز که بیشتر در روده ، لوزالمعده یا ریه‌ها قرار دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

.

_
شماره ثبت CAS
  • 257943-19-4
جرم ملکولی
  • 1284.38 گرم بر مول
فرمول ملکولی
  • C55H71N13O12S2.C2HF3O2
شکل ظاهری
  • پودر سفید
مترادف
  • HYNIC-[Tyr3] Octreotide
توالی پپتید
  • Hynic-D-Phe-Cys-Tyr-D-Trp-Lys-Thr-Cys-Thr-OL (Disulfide Bridge Cys2-Cys7)
شرایط نگهداری
  • 2-8 درجه سانتیگراد
کاربردهای درمانی
  • Positron Emission Tomography (PET) imaging or radionuclide therapy