آپرین فارمد
_

DOTA-TOC

 

دوتا-توک استات (DOTA-TOC acetate) یا ادوتروتاید (Edotreotide) به عنوان ماده موثره برای تولید رادیوداروهای بکار رفته در روش‌های عکس‌برداری نظیر PET-CT SCAN‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ساختار پپتیدی آن آمینواسید تیروزین جایگزین فنیل آلانین در موقعیت 3 اکتروتاید استات شده است و لینکر DOTA برای ایجاد امکان اتصال رادیوایزوتوپ‌های مختلف به آن متصل شده است. دوتا-توک استات مانند اکتروتاید استات به گیرنده‌های سوماتوستاتینی که در غشای سلولی بسیاری از انواع تومورهای عصبی و غددی وجود دارد، متصل می‌شود و هنگامی که با رادیوایزوتوپ‌ها لیبل‌دار شده باشد می تواند منجر به ایجاد سمیت سلولی در یک بافت خاص شود.

_
شماره ثبت CAS
 • 204318-14-9
جرم ملکولی
 • 1421.6 گرم بر مول
فرمول ملکولی
 • C65H92N14O18S2
شکل ظاهری
 • پودر سفید
مترادف
 • DOTA-TOC acetate; DOTA-[Tyr3]-octreotide; Edotreotide
توالی پپتید
  شرایط نگهداری
  • 20- درجه سانتیگراد
  کاربردهای درمانی
  • Positron Emission Tomography (PET) imaging or radionuclide therapy