آپرین فارمد
_

آنالوگ های GnRH – LHRH

 

 

هورمون آزادکننده گنادوتروپین (Gonadotropin-releasing hormone‎) یا به اختصار «GnRH» یک هورمون است که وظیفه تحریک ترشح هورمون محرکه فولیکولی (FSH) و هورمون لوتئینی (LH) از غده هیپوفیز قدامی را دارد. این هورمون محرکه پپتیدی، در سلول‌های عصبی خاصی در هیپوتالاموس ساخته می‌شود و خودش عضوی از خانواده هورمون‌های آزادکننده گنادوتروپین است. ترشح هورمون آزادکننده گنادوتروپین ضربان ­دار است به این معنی که در طول شبانه­ روز کاهش یا افزایش می یابد. در آقایان، پالس ترشح، به نسبت کاملاً ثابت است. در خانم ها، پالس ترشح بسته به وضعیت چرخه قاعدگی، متفاوت است. به عنوان مثال، پالس­ های هورمون آزادکننده گنادوتروپین درست قبل از تخمک­ گذاری، بیشتر هستند.

_

آلارلین استات

تریپتورلین استات

لوپرولاید استات