آپرین فارمد
_

لوپرولاید استات

 

 

لوپرولاید استات یک نونا پپتید مصنوعی است که یک آگونیست قوی هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (GnRH) محسوب می گردد و برای کاربردهای مختلف بالینی از جمله درمان سرطان پروستات، اندومتریوز، فیبروم رحم، بلوغ زودرس مرکزی و تکنیک های لقاح آزمایشگاهی استفاده می شود.

_
شماره ثبت CAS
  • 74381-53-6
جرم ملکولی
  • 1269.50 گرم بر مول
فرمول ملکولی
  • C61H88N16O14
شکل ظاهری
  • پودر سفید
مترادف
  • Leuprorelin acetate. Lupron
توالی پپتید
  • Pyr-His-Trp-Ser-Tyr-D-Leu-Leu-Arg-Pro-NHEt
شرایط نگهداری
  • منفی 20 درجه سانتیگراد
کاربردهای درمانی
  • درمان سرطان
  • درمان بیماری های زنان
  • درمان بلوغ زودرس