آپرین فارمد
_

تریپتورلین استات

 

 

تریپتورلین استات یک دکا-پپتید مصنوعی است که به دلیل کاهش سطح هورمون‌های جنسی در هر دو جنس در درمان سرطان پروستات، سرطان پستان وابسته به استروژن و سایر بیماری‌های متاثر از هورمون‌های جنسی مانند آندومتریوز و فیبروم رحم به کار می رود.

هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌ها (GnRH) به صورت طبیعی در بدن از هیپوتالاموس به صورت ضربان دار ترشح و باعث آزاد شدن FSH و LH از هیپوفیز می‌شود. تریپتورلین آگونیست GnRH است لذا مصرف آن (به دلیل مداوم بودن سطح خونی دارو برخلاف سطح پالسی هورمون به صورت طبیعی) موجب تحریک مداوم هیپوفیز و مهار ترشح FSH و LH از هیپوفیز می‌شود. عدم ترشح این دو هورمون موجب مهار ترشح هورمون‌های جنسی مانند تستوسترون و استروژن از غدد جنسی می‌شود.

 

 

_
شماره ثبت CAS
  • 140194-24-7
جرم ملکولی
  • 1371.50 گرم بر مول
فرمول ملکولی
  • C66H86N18O15
شکل ظاهری
  • پودر سفید
مترادف
  • D-Trp6)LHRH , (D-Trp6)-GnRH)
توالی پپتید
  • Pyr-His-Trp-Ser-Tyr-D-Trp-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2 acetate salt
شرایط نگهداری
  • منفی بیست درجه سانتیگراد
کاربردهای درمانی
  • درمان سرطان
  • درمان بیماری های زنان
  • درمان بلوغ زودرس