آپرین فارمد
_

آلارلین استات

 

آلارلین نیز یکی از آنالوگ‌های مصنوعی LHRH است که فعالیت بیولوژیکی آن ده‌ها برابر خود LHRH است و از این رو در القای تخمک‌گذاری در دام بسیار موثر است.

_
شماره ثبت CAS
  • 79561-22-1
جرم ملکولی
  • 1287.42 گرم بر مول
فرمول ملکولی
  • C60H86N16O16
شکل ظاهری
  • پودر سفید
مترادف
  • Alarelin
توالی پپتید
  • Pyr-His-Trp-Ser-Tyr-D-Ala-Leu-Arg-Pro-NHEt.2CH3CO2H
شرایط نگهداری
  • منفی بیست درجه سانتیگراد
کاربردهای درمانی
  • این دارو دارای کاربرد در زمینه تحریک تخمک گذاری می باشد و در درمان ناباروری دام استفاده می شود.