آپرین فارمد
_

سایر محصولات

 

فعالیت در حوزه پپتیدها و داروهای مرتبط یکی از مسیرهای موردعلاقه شرکت‌های داروسازی است. اهمیت پپتیدها به عنوان واسطه فعالیت‌های بیولوژیک بدن و نقش‌های اختصاصی آنها در داخل بدن باعث تعریف جایگاه مهم دارویی برای آنها در صنایع داروسازی شده است چرا که پپتیدها دارای اثرات اختصاصی بیولوژیک  و عوارض سمی بسیار اندک در مقایسه با سایر داروهای مرتبط می‌باشند.

_

اکسی توسین استات

اکتروتاید استات