آپرین فارمد
_

اکتروتاید استات

 

 

اکتروتاید در درمان آکرومگالی واسهال شدید آبکی و قرمزی ناگهانی صورت و گردن ناشی از انواع خاصی از تومورها استفاده می شود (به عنوان مثال ، تومورهای کارسینوئیدی، تومورهای پپتیدی روده ای وازواکتیو) که معمولاً در روده ها و پانکراس یافت می شوند.

این ترکیب مشتق صناعی هورمون سوماتوستاتین است که 45 بار از سوماتوستاتین قوی‌تر نیز می‌باشد و منجر به مهار آزادسازی سروتونین، مهار ترشح گاسترین، VIP، انسولین، گلوکاگون، سکرتین، موتیلین و پلی پپتید پانکراتیک می‌شود. این دارو منجر به کاهش هورمون رشد و IGF1 در آکرومگالی می‌شود. اکتروتاید نسبت به سوماتوستاتین اندوژن بدن اثرات مهارکنندگی بیشتری بر هورمون رشد، گلوکاگون و انسولین دارد. همچنین منجر به کاهش ترشح LH ، FSH و کاهش جریان خون طحال می‌شود.

_
شماره ثبت CAS
  • 79517-01-4
جرم ملکولی
  • 1079.29 گرم بر مول
فرمول ملکولی
  • C51H70N10O12S2
شکل ظاهری
  • پودر سفید
مترادف
  • Sandostatin
توالی پپتید
  • H2N-D-Phe-Cys-Phe-D-Trp-Lys-Thr-Cys-Thr-ol (Disulfide Bridge Cys2-Cys7)
شرایط نگهداری
  • منفی بیست درجه سانتیگراد
کاربردهای درمانی
  • ضد تومور