شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که پروتئین‌ها و پپتیدها چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. برای دریافت پاسخ سوال خود مقاله زیر را با دقت مطالعه کنید.

پروتئین‌ها و پپتیدها ترکیباتی هستند که وظیفه تنظیم عملکردهای اساسی در سلول‌های زنده را بر عهده دارند. کلمه پروتئین از واژه یونانی پروتئوس به معنای اولویت یا اولین گرفته شده است و اصطلاح پپتید ( از پپسیس به معنای هضم یا پپتون به معنای محصولات هضم پروتئین‌ها) اقتباس شده است. با این وجود اگر یک پروتئین توسط آنزیمی خاص تخریب یا تجزیه شود به قطعات مختلف پپتیدی تبدیل می شود.

پپتیدها توالی از آمینواسیدهایی می باشند که توسط پیوندهای پپتیدی (پیوندهای آمیدی) به یکدیگر متصل شده اند و از نظر ساختاری بسیار شبیه پروتئین‌ها می‌باشند اما با این تفاوت که پروتئین‌ها وزن مولکولی بالاتری دارند. مولکول‌های ساخته شده از 50 اسید آمینه یا بیشتر معمولاً به عنوان پروتئین در نظر گرفته می‌شوند و آن‌هایی که دارای تعداد کمتری از اسیدآمینه باشند به عنوان پپتید در نظر گرفته می‌شوند ولیکن هیچ مرز مشخصی بین این دو گروه مواد وجود ندارد. شیمی پروتئین به وضوح یک زیرشاخه بزرگ از بیوشیمی است. در مقابل شیمی پپتیدها به دلیل وزن مولکولی کمتر به قلمرو شیمی آلی نزدیک‌تر است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.