آپرین فارمد
_

RM2

 

 

[68Ga] -RM2 یک آنتاگونیست قوی گیرنده پپتید آزاد کننده گاسترین (GRP-R) برای تصویربرداری سرطان پروستات و سرطان سینه است که در حال حاضر تحت ارزیابی بالینی در چندین مرکز تخصصی در سراسر جهان است. گیرنده پپتید آزاد کننده گاسترین (GRP-R) یک گیرنده جفت شده با پروتئین G از خانواده گیرنده های بمبسین است که پتانسیل زیادی برای تصویربرداری و درمان بسیاری از سرطان ها نشان می دهد.

_
CAS registration number
  • -
Molecular weight
  • 1625.87 g/mol
molecular formula
  • C77H116N20O19
Appearance
  • Solid powder
Maintenance
  • Dry, dark and at 0 - 4 C for short term (days to weeks) or -20 C for long term (months to years).
Therapeutic applications
  • Positron Emission Tomography (PET) imaging or radionuclide therapy