آپرین فارمد
_

PSMA 11

 

پرکاربردترین و موثرترین رادیودارو در تشخیص سرطان پروستات PSMA11 لیبل شده با رادیوایزوتوپ گالیوم می باشد. از این رادیو دارو به صورت گسترده در مراکز تصویر برداری پت اسکن استفاده می شود.

_
شماره ثبت CAS
  • 1366302-52-4
جرم ملکولی
  • 947.005 گرم بر مول
فرمول ملکولی
  • C44H62N6O17
شکل ظاهری
  • پودر سفید
شرایط نگهداری
  • 20- سانتی گراد در محیط خشک و تاریک
کاربردهای درمانی
  • Positron Emission Tomography (PET) imaging or radionuclide therapy