آپرین فارمد
_

آنتی ژن غشایی اختصاصی پروستات

 

بر اساس آمارها سرطان پروستات دومین سرطان شایع در مردان محسوب می‌شود و از منظر بدخیمی بعد از سرطان ریه و پستان در جایگاه سوم قرار دارد. امروزه روش‌های درمانی نوین سرطان پروستات تحولات عظیمی را به وجود آورده است. آنتی ژن غشایی اختصاصی سلول‌های سرطانی پروستات (PSMA)، یک نشانگر مولکولی بسیار اختصاصی برای تشخیص و درمان این بیماری می‌باشد. امروزه از رادیو‌ ‌لیگاندهای خاصی برای هدف‌گیری و اتصال به آنتی‌ژن‌های اختصاصی پروستات استفاده می‌شود که تحت عنوان اسکن PSMA شناخته می‌شود. نتایج این روش حتی در مراحل پیشرفته و شیوع یافته سرطان تا نزدیک به 80 درصد اثرات درمانی بسیار مثبتی را به همراه دارد. دو نمونه از پرکاربردترین لیگاندهای پپتیدی که پس لیبل دار شدن در اسکن PSMA بکار می‌روند PSMA-11 و PSMA-617 می‌باشند که به ترتیب در فرآیندهای تشخیص و درمانی کاربرد وسیعی دارند.

_

PSMA-11

PSMA-617

PSMA-1007