آپرین فارمد
_

Pentixafor

 

 

CXCR4 یک نوع گیرنده است که در بیش از 30 نوع سرطان از جمله لنفوم، پستان، لوزالمعده، تخمدان و سرطان ریه (SCLC) تشخیص داده می شود. در اصل گیرنده کموکین CXCR4 یک عامل کلیدی برای رشد تومور و متاستاز به حساب می‌آید.

رادیوداروی  68Ga-PENTIXAFOR  یک رادیوداروی جدید تشخیصی است که گیرنده های از نوع CXCR4 را به طور هوشمند شناسایی کرده و در این راستا از روش توموگرافی گسیل پوزیترون (PET)  استفاده می گردد.

_
CAS registration number
  • 1341207-62-2
Molecular weight
  • 1221.384 g/mol
molecular formula
  • C60H80N14O14
Appearance
  • Solid powder
Maintenance
  • Dry, dark and at 0 - 4 C for short term (days to weeks) or -20 C for long term (months to years).
Therapeutic applications
  • Positron Emission Tomography (PET) imaging or radionuclide therapy