آپرین فارمد
_

HYNIC-UBI

 

 

در دهه گذشته، تلاش های زیادی برای ایجاد رادیوپپتیدها در پزشکی هسته ای برای تشخیص یا درمان گیرنده های اختصاصی انجام شده است. پپتیدهای ضد میکروبی پس از نشاندارسازی سازی با تکنسیوم با روش‌های مستقیم یا غیرمستقیم برای تشخیص عفونت‌های باکتریایی به کار می روند.UBI یک پپتید ضدمیکروبی کاتیونی است که با روش غیر مستقیم به هاینیک متصل شده است و برای تشخیص عفونت به کار می رود.

_
CAS registration number
  • -
Molecular weight
  • 1828.07 g/mol
molecular formula
  • C74H126N34O19S
Appearance
  • Solid powder
Maintenance
  • Dry, dark and at 0 - 4 C for short term (days to weeks) or -20 C for long term (months to years).
Therapeutic applications
  • Positron Emission Tomography (PET) imaging or radionuclide therapy