آپرین فارمد
_

HYNIC BOMBESINE

 

 

بومبزین یک پپتید 14 اسیدآمینه ای با فعالیت بیولوژیکی متنوع است و همچنین تمایل بالایی به گیرنده­های GRP  دارد. گیرنده­های GRP در تومورهای بدخیم مختلفی ازقبیل پروستات و سینه به میزان بالا بیان می­شود. 2-هیدرازین نیکوتین آمیدHYNIC)) یک لیگاند دو منظوره است که در سال های اخیر در طراحی و توسعه رادیو داروهای بر پایه تکنسیوم و رینیوم توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است.

Hynic Bombesine به آسانی با 99mTc نشان دار شده و به عنوان یک عامل بالقوه تصویربرداری برای تومورهای دارای گیرنده GRP مورد استفاده قرار می گیرد.

_
CAS registration number
  • -
Molecular weight
  • 1160.35 g/mol
molecular formula
  • C53H77N17O11S
Appearance
  • Solid powder
Maintenance
  • Dry, dark and at 0 - 4 C for short term (days to weeks) or -20 C for long term (months to years).
Therapeutic applications
  • Positron Emission Tomography (PET) imaging or radionuclide therapy